Wat is Stichting Musica Leoverdia?

Stichting Musica Leoverdia is een samenwerkingsverband van verschillende toonaangevende koren met een klassieke achtergrond uit Leeuwarden en directe omgeving. De Stichting heeft als doelstelling om de aangesloten koren te steunen op het gebied van promotie, subsidie en sponsoring, identiteit en levensvatbaarheid. De Stichting wil dit realiseren door de aandacht en bekendheid te bevorderen bij publiek, bestuur en bedrijfsleven, het aantrekken van sponsoren en subsidiegevers en door periodiek naar buiten te treden met gezamenlijke projecten en uitvoeringen.
Het is de stellige overtuiging van Stichting Musica Leoverdia dat deze, soms meer dan 100 jaar bestaande, verenigingen die de klassieke muziek in al haar facetten belichamen, tot het culturele en historische erfgoed van de gemeente Leeuwarden behoren en daarom dezelfde bescherming en ondersteuning verdienen te krijgen als andere monumenten en tradities in de hoofdstad van Friesland.

Musica Leoverdia
behartigt de belangen
van koren uit
Leeuwarden in de ruimste
zin van het woord

Agenda koren

In de agenda staan alle openbare activiteiten van de koren vermeld.
U kunt bij de planning van uw concerten e.d. rekening houden met kooractiviteiten die al zijn vastgesteld.
Heeft u iets voor de agenda? Laat het dan zo snel mogelijk weten. U kunt de gegevens onder aan de pagina achterlaten bij “Contact”.

Steun dit geweldige initiatief
Dit initiatief betekent een historische stap voor het koorleven in Leeuwarden en noodzakelijk voor het voortbestaan van een eeuwenoude traditie.
Iedere vorm van steun is daarom belangrijk! Dit kan d.m.v. sponsoring, aanbieden van expertise, verlenen van faciliteiten, etc.

Hoe kunt u helpen?
Neem contact op met ons secretariaat en laat weten welke vorm van steun u kunt aanbieden.

Word vriend!
U kunt vanaf € 15,- per jaar vriend worden van Stichting Musica Leoverdia (NL13RABO0306388677 t.n.v. Stichting Musica Leoverdia te Gytsjerk). Voor dit bedrag krijgt u 10% korting voor 2 concerten van één van de aangesloten koren en u heeft voorrang bij het reserveren van kaartjes. We kijken er naar uit om u als vriend te mogen begroeten. 

Meer dan 200 zangers, 5 koren
Op dit moment zijn al 4 koren met in totaal ruim 200 zangers aangesloten bij SML. Deze koren behoren bij de meest toonaangevende van Leeuwarden. Jaarlijks verzorgen zij vele concerten en bewaren zo een traditie van eeuwen klassieke muziekuitvoeringen uit vele tijdperken en in diverse stijlen. Deze zangers doen hun uiterste best om elke keer weer een optreden te verzorgen met composities van uitstekende kwaliteit, ondersteund door goede orkesten of ensembles. Zij hebben daarbij uw hulp nodig! Sluit u daarom bij ons aan, als lid of vriend.

Ieder (semi-) klassiek koor is welkom!
Herkent u zich in de doelstellingen van Stichting Musica Leoverdia? Richt u zich ook op (semi-) klassieke muziek in de breedste zin van het woord? Sluit u dan aan als koor voor slechts 75 cent per koorlid per maand. Samen staan we sterk!

Aangesloten koren bij SML
Leeuwarder Bachvereniging: http://www.leeuwarderbachvereniging.nl
Operakoor Amadeus: http://www.operakooramadeus.nl
Koninklijk Toonkunstkoor Concordia: http://www.concordialeeuwarden.nl
Vocaal Ensemble Leeuwarden: http://www.vocaalensemble-leeuwarden.nl

Comité van Aanbeveling
Ferd Crone, Burgemeester gemeente Leeuwarden
Peter Dijkstra, chef-dirigent van het Nederlands Kamerkoor en Musical Director van het Zweeds Radiokoor
Annet Andriesen, operazangeres, directeur Internationaal Vocalisten Concours Den Bosch, adviseur Raad van Cultuur en bestuurslid Stichting Rixt Leeuwarden.
Jan Koster, directeur Omrop Fryslân
Douwe Heeringa, programmamaker en zanger
Drs. Kees Storm, voormalig voorzitter Raad van Bestuur Aegon en voorzitter RVT Fries Museum en Keramiek Museum Princessehof
Mr. Pieter Tuinman, advocaat
André Olijslager, Ambassadeur Gemeente Leeuwarden
Henk Leutscher, Ambassadeur Gemeente Leeuwarden
Bert Looper, directeur Tresoar
Edwin Rutten, zanger, acteur, auteur & verteller bij klassieke muziek, presentator
Annet van der Hoek, voormalig politica en burgemeester, bestuurslid Peter de Grote Festival, bestuurslid Stichting Rixt, organisatieadviseur/ vennoot Bureau De Bok.

 

Contact

Bedankt voor uw bezoek aan onze website. Heeft u iets voor de agenda of hebt u vragen of opmerkingen? U kunt ons bereiken door uw bericht hier achter te laten. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.


    Ontwerp en realisatie logo en website: Buro Klei / Westersingel 48 / Leeuwarden