Wat is Stichting Musica Leoverdia?

Stichting Musica Leoverdia is een samenwerkingsverband van verschillende toonaangevende koren met een klassieke achtergrond uit Leeuwarden en directe omgeving. De Stichting heeft als doelstelling om de aangesloten koren te steunen op het gebied van promotie, subsidie en sponsoring, identiteit en levensvatbaarheid. De Stichting wil dit realiseren door de aandacht en bekendheid te bevorderen bij publiek, bestuur en bedrijfsleven, het aantrekken van sponsoren en subsidiegevers en door periodiek naar buiten te treden met gezamenlijke projecten en uitvoeringen.
Het is de stellige overtuiging van Stichting Musica Leoverdia dat deze, soms meer dan 100 jaar bestaande, verenigingen die de klassieke muziek in al haar facetten belichamen, tot het culturele en historische erfgoed van de gemeente Leeuwarden behoren en daarom dezelfde bescherming en ondersteuning verdienen te krijgen als andere monumenten en tradities in de hoofdstad van Friesland.

Musica Leoverdia
behartigt de belangen
van koren uit
Leeuwarden in de ruimste
zin van het woord

Agenda koren

In de agenda staan alle openbare activiteiten van de koren vermeld.
U kunt bij de planning van uw concerten e.d. rekening houden met kooractiviteiten die al zijn vastgesteld.
Heeft u iets voor de agenda? Laat het dan zo snel mogelijk weten. U kunt de gegevens onder aan de pagina achterlaten bij “Contact”.

Zon
Maa
Din
Woe
Don
Vrij
Zat
februari
februari
februari
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
april